جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

محاکمه مجدد محمد صدیق کبودوند برگزار شد

، روز گذشته ۴ خرداد، جلسه محاکمه “محمد صدیق کبودوند” رئیس سازمان حقوق بشر کردستان علی رغم وضعیت جسمانی بد وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

این اطلاعیه افزوده که کبودوند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شده و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن رد اتهام های وارده به دفاع از خود پرداخته است.

محاکمه کبودوند در حالی است که وی از ۱۷ روز پیش در اعتراض به پرونده سازی مجدد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتصاب غذا کرده است.

اطلاعیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان افزوده که قراراست محمد صدیق کبودوند به دلیل وخامت حال برای بار دوم در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شود.

پیش از این مقام های زندان اوین وی را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کرده بودند.

خانواده وبستگان کبودوند کاهش شدید وزن، بیماری قلبی و پروستات و غلظت خون وی را نگران کننده وجدی خواندند واظهار کردند که به شدت نگران جان وی هستند.

محمدصدیق کبودوند در دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده و متعاقبا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد، پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

جمعیت حقوق بشڕ کوردستان

Related posts

محمد نظری بعد از ۹۹ روز به اعتصاب غذایش پایان داد

بازداشت چند شهروند در شهرهای مختلف کوردستان

کشتن یک کشاورز کورد توسط نیروهای بسیج