حکم حبس فرزانه جلالی تایید و وثیقه ایشان مصادره شد

KMMK:
حکم حبس یک سال زندان فرزانه جلالی فعال مدنی و یکی از فعالان سرشناس در دادگاه تجدید نظر عیناً تأیید و وثیقه‌ای که برای آزادی موقت ایشان به دادگاه ارائه شده بود، توسط این دستگاه قضایی حکومت ایران مصادره شده است.
این فعال حوزه زنان ‏از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ‎کرماشان به ریاست قاضی «شاهرخ مرادی» به یک سال حبس تعزیری بابت اتهام ‎تبلیغ علیه نظام محکوم‌شده بود
قابل ذکر است که نامبرده در ارتباط با اتهامات وارده دیگر، مبنی بر جاسوسی و عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)، نامبرده تبرئه شده بود.

حکم یک سال حبس نامبرده در دادگاه تجدید نظر برای بار دوم تائید شده و به علت خودداری این فعال سرشناس شرق کوردستان در مراجعه و معرفی خود به زندان وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی وی از سوی حکومت ایران مصادره شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان