ملیتاریزه و بمباران کردن ارتفاعات چلچَمه

KMMK:

طی چند روز گذشته، بدنبال درگیری نظامی مابین نیروهای سپاه پاسداران حکومت ایران با نیروهای ناشناس در چلچَمه، نیروهای سپاه پاسداران حکومت ایران شروع به بمباران این مناطق کردند.

براساس گزارش: سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی، ارتفاعات چلچَمه از توابع دیواندره از سوی این نیروها بشدت بمباران شد.
بنا به اظهارات یک منبع آگاه در منطقه، فضای شهر سنه از سوی این نیروها ملیتاریزه شده و رفت و آمد هموطنان کنترل میشود.

لازم بذکرست که، حکومت جمهوری اسلامی هر بار به بهانه درگیری با احزاب کورد، شرق کوردستان و مخصوصا ارتفاعات را بمباران کرده و طبیعت کوردستان را آتش زده و به مزارع آسیب جدی وارد کرده است و هر گونه واکنشی از سوی طرفداران محیط زیست با برچسب و اتهامات سیاسی و جرایم سنگین روبرو میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان