بازداشت خانواده وکیلی در شهر سنندج

چندین نفر در سنندج بە جرم شرکت در مراسم نورزی در قصریان سنندج بازداشت و روانە زندان سنندج شدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: در روز شنبە ۲۹اسفندماه سال ۱۳۹۴ بعدازظهر بعد از اتمام مراسم نوروز «قصریان در شهر سنندج» چندین نفر از شهروندان در مسیر برگشت بە سنندج در بازرسیهای موقتی کە سپاە و نیروهای اطلاعاتی مستقر کرده بودند توسط مامورین بازداشت می‌شوند.
مامورین در حین بازرسی اقدام به پایین آوردن یک خانم می‌کنند. یکی از مسافرین به نام آقای «مختار وکیلی» از بازداشت این خانم توسط مامورین جلوگیری می‌کند. که مامورین به «مختار وکیلی» حمله کرده و او را مورد ضرب وجرح قرار می‌دهند. و به چشمان وی گاز اشک آور می‌پاشند. و خانمی را که بازداشت نموده بودند. با ماشین از محل به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.

در تماس که خانم « سعدیه وکیلی» با جمعیت حقوق بشر کوردستان داشتند. اظهار نمودند، چند ساعت بعد از اتمام مراسم نوروز خواهر اینجانب «شهلا» از سوی اداره اطلاعات احضار می‌شود. بعد از مراجعه «شهلا» به اداره اطلاعات، وی از سوی مامورین بازداشت می‌گردد. بعد چند ساعت خانواده به مراکز امنیتی مراجعه می‌کنند تا از حال «شهلا» خبری دریافت کنند. مامورین اظهار می‌دارند که وی بازداشت هستند وفقط با تامین وثیقه به صورت موقت آزاد می‌شوند. خانواده ما وثیقه را تامین می‌کنند. ولی از سوی مامورین به خانواده اعلام می‌شود به دلیل تعطیلات نوروزی، افرادی که میزان ارزش وثیقه را تعیین می‌کنند حضور ندارند. پس نمی‌توانیم خانم شهلا را آزاد نماییم.
خانواده هم می‌گویند به صورت نقد میزان وثیقه را پرداخت می‌کنیم.
خانم وکیلی در ادامه می‌افزاید، دیروز «مختار وکیلی» برادرم برای گذاشتن مبلغ وثیقه اصداری برای «شهلا» به دادگاه مراجعه می‌کند. مامورین به وی می‌گویند به برادر خود «جهانبخش» تلفن بزنید تا وجه مبلغ وثیقه را به اینجا بیاورند. تا خواهر شما را آزاد نماییم.
وقتی جهانبخش پول را به دادگاه می‌برد از سوی دادگاه به آن‌ها می‌گویند بغییر از پولی که برای تامین وثیقه آورده‌اید سند هم لازم است.!
یکی دیگر از برادر‌هایم به اسم «جهانگیر» سند را به دادگاه می‌آورد. با حضور هر سه برادرم در دادگاه مامورین اقدام به بازداشت انها می‌نمایند. و آنها را به اداره اطلاعات سنندج منتقل می‌کنند. هم اکنون برادر‌هایم در اداره اطلاعات بازداشت وخواهرم در زندان مرکزی سنندج نگهداری میشود. او گفت کە در حال حاضر خانواده به دو گروه تقسیم شده‌اند. وگروهی جلوی درب اداره اطلاعات وگروه دیگر جلوی درب زندان حضور دارند. تا از وضعیت برادر‌ها وخواهرم آگاهی یابند.

وی همچنین گفت مامورین زندان واطلاعات به خانواده‌ام گفته‌اند. تا اتمام تحقیقات این چهار نفر در بازداشت خواهند ماند. وآزاد نمی‌شوند.

لازم به ذکر است. که این چهار نفر برادر زندانی سیاسی «فرهاد وکیلی» می‌باشند که ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین به همراه «فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان» اعدام شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

22.03.2016