لرستان: براثر زلزله ۲۵ نفر مجروح شدند

KMMK:
چهار شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، زلزله ۵/١ ریشتری استان لرستان را لرزاند که مجروحیت ٢۵ نفر را در پی داشت.

براساس گزارش، این زلزله ظهر امروز شعاع ده کیلومتری را دربر گرفته و تا زمان تنظیم این خبر اطلاعات دقیقی از میزان خسارات در دست نیست.

قابل ذکر است که: استان لرستان در شرق کوردستان از فقیرترین استانهای جغرافیای فعلی ایران به شمار میرود و هیچ گونه سرمایه گذاری از سوی حکومت ایران در این استان نشده است.
سیمای شهر و روستاهای این استان کهنه و فرسوده شده و ساکنانش در فقر زندگی میکنند و در این راستا جوانان این استان مجبور شده‌اند در ارگانهای نظامی مشغول به کار شوند جمهوری اسلامی ایران بدین شیوه سعی بر استثمار ملل تحت ستم میکند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان