تداوم بازداشت یک شهروند پیرانشاری


KMMK:
در گزارشی جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردیده است که محمد ابراهیم زاده شهروند اهل پیرانشهر همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی ایران به سر میبرد.

آقای محمد ابراهیم زاده شهروند اهل پیرانشهر اسفند ۹۸ در یک مهمانی در شهرستان نقده توسط اطلاعات سپاه بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در نقده و پس از آن جهت تکمیل بازجویی به بازداشتگاه المهدی جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه منتقل شد.
با گذشت دو ماه از زمان بازداشت همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد. نهادهای امنیتی ایشان را به همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران متهم کرده‌اند.
قابل ذکر است که در چند ماه گذشته دهها شهروند و فعال سیاسی و مدنی در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان