افشین حسین پناهی بە صورت مشروط از زندان آزاد شد


KMMK:
روز یکشنبە ٧ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی، افشین حسین‌پناهی، فعال مدنی و محیط زیست محبوس در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر سنە پس از سپری نمودن نزدیک بە سە سال حبس مشمول عفو مشروط شدە و از زندان حکومت ایران در این شهر آزاد شد.
وی اواخر اسفند ماه سال گذشتە با قید وثیقه ٦٠٠ میلیون تومانی از زندان مرکزی حکومت ایران در شهر سنه به مرخصی چند روزه اعزام شد بود.
افشین حسین پناهی، فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، آبان ماه ۱۳۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به هشت سال و نیم زندان محکوم شده بود کە ٦ سال آن قابل اجرا بود. ‎

افشین حسین‌پناهی پیش‌تر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶، سه روز پس از بازداشت رامین حسین پناهی، در منزل شخصی خود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.‎
این فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، در سال ۹۰ طی پیگیری پرونده مرگ مشکوک برادرش”اشرف حسین پناهی” به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” به یک سال محکوم و با پایان یافتن دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان