جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازجویی مجددد فعالان بازداشت شدە کامیارانی

بازجویی مجددد فعالان بازداشت شدە کامیارانی
بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز دوشنبه، اداره اطلاعات شهر کامیاران با احضار روژین ابرهیمی، شعله گودرزی و دلنیا صبوری به اداره اطلاعات این شهر ، انها را مورد بازجویی مجدد قرار دادە و در مورد شرکت انها در مراسم اول ماه مه، انها را با فحاشی و ایجاد رعب و وحشت وادار به امضا تعهد کرده اند کە بە هیچ وجە در این مراسم شرکت نکنند.
لازم به ذکر هست آرام محمدی، شاهو صادقی، امید احمدی و مهرداد صبوری کە پنج شنبە گذشتە بازداشت و بە اطلاعات سنە منتقل شدە بودند، دوبارە مورد بازجویی قرار گرفتە و انها را نیز امروز دوشنبه با دستبند و چشم بند به اداره اطلاعات کامیاران جهت تکمیل پرونده و بازجوییهای مجدد بازگرداندەاند.

received_10204587022515211-600x350
لازم بە یاداوری است کە این فعالان مدنی بازداشت شدە، هفتە پیش و در دو نوبت بازداشت شدە بودند. در جریان بازجویی  انها را مورد توهین و بی احترامی قرار دادە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت يک فعال جنبش زنان آزاد در شمال كوردستان

یک‌هزار هکتار از جنگل‌های مریوان سوخت

پرویز ناصری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ ماه به حبس محکوم شد