خودکشی زن جوان در شهر نقده

KMMK:

روز جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، یک زن جوان ۲۶ ساله به نام « منیج قادری » اهل نقده با حلق آویز کردن خود اقدام به خود کشی کرد و به زندگی خود پایان داد.
بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: نامبرده در منزل خود اقدام به خودکشی کرده است و تا ۲۴ ساعت پس از مرگش اطرافیان و همسایه ها از مرگش اطلاع نداشتند.
لازم به ذکر است: این که زن مجرد بوده وعلت خودکشی وی تا لحظه تهیه خبر معلوم نشده است.
بر اساس آمار مرکز KMMK از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۹ مرد و ٨ زن در شرق کوردستان با خودکشی به زندگی خود پایان داده اند که با حتساب این مورد تعداد زنان خودکشی کرده به ۹ نفر رسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان