قروه: تجمع اعتراضی مغازه داران در مقابل منزل امام جمعه این شهر

KMMK:
یک شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، مغازه داران مجتمعات تجاری و پاساژهای شهر قروه در مقابل منزل امام جمعه این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

به علت شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مغازه‌ها و بازارها، باوجود اعتراض مغازه‌داران و در خواست حمایت با توجە بە شرایط کنونی، مسئولین هیچ واکنشی از خودنشان نداده‌اند.
قابل ذکر است که: مغازه‌داران قروه قبلا نیز چندین بار در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زده‌اند اما همچنان واکنشی از سوی مسئولین دیده نشده و مغازه داران این بار جهت درخواست پشتیبانی از حکومت در مقابل منزل امام جمعه این شهر تجمع کردند.

باید اذعان داشت که: به علت قرنطینه در برابر ویروس کرونا مدت یک ماه است که مغازه و بازارها تعطیل شده‌اند و مغازه‌داران در شرایط سختی بسر میبرند. علاوه بر اعلام قرنطینه از سوی حکومت تاکنون جهت جبران خسارت این قشر، هیچ گونه طرحی برای پشتیبانی و جبران خسارات وارده ارائه نشده است و مغازه‌داران ناگزیر دست به تجمعات اعتراضی اینگونه زده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان