ضرب و شتم دستفروشان توسط ماموران شهرداری/ عدم پرداخت دستمزد کارگران کاشی کسری سنه

KMMK:
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ شمسی، ماموران شهرداری شهر سنه به دستفروشان محدوده دخانیات به منظور جمع آوری بساط آنها حمله ور شدند. حمله ماموران شهرداری با مقاومت دستفروشان روبرو شد و به درگیری منجر گردید.
در حمله مأموران شهرداری تعدادی از دستفروشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شده‌اند.
در گزارشی دیگر به جمعیت حقوق بشر کوردستان اطلاع داده شده است که کارگران کاشیکسری در شهر سنه حقوق ۳ماه اخیر خود را دریافت نکرده اند.
کارگران کارخانه کاشی کسری واقع در محور سنندج – قروه با ۱۶۰ کارگر سه ماه است که حقوق نگرفته اند. این کارگران همچنین عیدی امسال خود را نیز هنوز دریافت نکرده اند. این کارگران که همچنان بر سر کار هستند، پیش از این برای جلوگیری از مسمومیت و ابتلا به بیماری به آنها ماسک داده میشد، اما به کارگران اطلاع داده‌اند، که خودشان باید ماسک مورد نیاز خود را تهیه کنند.
قابل ذکر است که تامین ایمنی و سلامت کارگران در محیط کار و در حین ایاب و ذهاب به کار بعهده کارفرماست، اما کارفرمایان از انجام مسولیت خود سرباز میزنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان