حکم ۱۵ سال حبس دیگر برای سعید سنگر

KMMK:
عصر روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، وکیل تعیین شده زندانی سیاسی «سعید سنگر» حکم جدید ۱۵ سال حبس از سوی حکومت ایران را به این زندانی اعلام کرده است.
براساس گزارش؛ سعید سنگر قبلا به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود و این حکم در سال ۱۳۹۷ به اتمام رسید و نامبرده میبایست آزاد شود، اما حکومت جمهوری اسلامی ایران از آزادی نامبرده جلوگیری می‌کند و در آستانه بیستمین سال حبس، وی به ۱۵ سال زندان دیگر محکوم شده است.
قابل ذکر است که حکم جدید سعید سنگر از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه با ریاست قاضی جشیخلو با شماره پرونده ۹۸۰۷۲۳ مجددا به ۱۵ سال حبس محکوم شده و این حکم در مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی صادر شده اما در مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ به وی ابلاغ شده است.
لازم به یادآوریست: سعید سنگر اهل پیرانشار متولد ۱۳۵۲ خورشیدی، مورخ شهریور ۱۳۷۹ در سن ۲۷ سالگی بازداشت و به اتهام محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین در سنه از سوی قاضی فاتمی، به اعدام محکوم شد و در سال ۱۳۸۲، حکم نامبرده در دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی به حبس ابد تغییر کرد.

جمهوری اسلامی ایران با وحشیانه ترین شیوه ها بر علیه هرگونه فکر و اندیشه مخالف عمل می‌کند و به عنوان یک سیستم دیکتاتور و سرکوبگر بر علیه ملیت و آزادی خواهان، بخصوص ملت کورد عمل می‌کند و درتمامی موارد حبسهای سنگین و اعدام غیر منتظره در شرق کوردستان را به اخبار مهم روز تبدیل و بی مسیولیتی و فساد خود را با خون جوانان کورد پاک میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان