اعدام مصطفی سلیمی؛ نقض فاحش حقوق بشر و انتقام از ملت کورد

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید اعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران، این اعدام را نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت میداند.
این زندانی سیاسی ۱۷ سال گذشته را در زندان گذرانده است و به ناحق به اعدام محکوم شده بود. عضویت در احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران و محاربه دو اتهامی هستند که حکومت ایران با استناد به آنها حکم اعدام این زندانی سیاسی را صادر کرده بود. در ارتباط با سرقت مسلحانه هیچ شواهد و مدرکی در دست حکومت اسلامی ایران نبوده و تنها در حد یک اتهام مانده بود. ساکنان مناطقی که حکومت ایران ادعا کرده بود، مصطفی سلیمی در آنجا سرقت مسلحانه داشته است، این ادعای حکومت ایران را رد و اعلام کرده اند که به هیچ عنوان این شخص را ندیده و شهادت نداده‌اند که نامبرده چنین اقدامی انجام داده باشد.
قابل ذکر است که قاضی پرونده این زندانی سیاسی قاضی “گودینی” بوده که این شخص در محکوم کردن فعالان سیاسی کورد به اعدام نقش ویژه‌ای داشته و بسیاری را با احکام سنگین و اعدام روبرو کرده است.
این زندانی سیاسی در مدت ١٧ سالی که در بازداشت بوده است، هیچ مرخصی نداشته و بدون داشتن حق مرخصی در زندان های ایران در شهرهای سقز و سنه محبوس بوده است.
مصطفی سلیمی روز جمعە ٨ فروردین توانسته بود همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان حکومت در شهر سقز فرار کند و خود را به شهر پنجوین اقلیم کوردستان برساند. این زندانی سیاسی توسط نیروهای امنیتی آسایش پنجوین حکومت اقلیم کوردستان در این شهر بازداشت و به حکومت ایران استرداد و‌ تحویل داده می‌شود. این زندانی سیاسی توسط پلیس اقلیم کوردستان به شهر پنجوین منتقل میشود، سپس آسایش به مرکز پلیس مراجعه و ایشان را تحویل میگیرد، بر اساس اطلاعات شاهدین محلی، نامبرده به همراه یک تن دیگر توسط آسایش از مرکز پلیس خارج و به شهر سلیمانیه منتقل میشود.
این فعال سیاسی شرق کوردستان سپس توسط نیروهای ویژه ضدترور سلیمانیه به نقطه مرزی مرز بانه منتقل به نیروهای قرارگاه رمضان ایران تحویل داده میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید اعدام این زندانی سیاسی، اعدام ایشان را اقدامی تلافی گرانه از سوی حاکمیت ایران میداند، حکومت ایران خواسته است با اعدام این زندانی سیاسی هم از زندانیان شورشی انتقام بگیرد، هم جامعه شرق کوردستان را مرعوب و وادار به سکوت کند.
بر همین مبنا از جامعه جهانی بخصوص سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میخواهد، با محکومیت این جنایت، جمهوری اسلامی ایران را موظف به رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زندانیان کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان