مریوان؛ زندان و شلاق برای یک فعال مدنی

KMMK:

روز شنبە ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، «وریا دل انگیز» فعال مدنی شناخته شده شرق کوردستان، از سوی دادگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در مریوان به چهار ماه زندان و بیست و چهار ضربه شلاق محکوم شد.

اتهام این فعال مدنی اخلال در نظم عمومی ذکر شده است.

وریا دل انگیز پیشتر در سال ۹۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویق مردم به شادی و سرور ( بعد از رفراندوم جنوب کوردستان ) بازداشت و پس از یک دوره اعتصاب غذا و بیش از ۴۰ روز بازداشتی آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان