روزهای کرونایی و تخریب محیط زیست از سوی افراد سودجو


KMMK:
همزمان با شیوع کرونا و درگیری مردم با این ویروس مرگبار ، طبیعت و جنگلهای شرق کوردستان قربانی زیاده‌خواهی افراد سودجو شده و تخریب آن شدت گرفته و طبیعت کوردستان نفس های آخرش را می کشد.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: از ابتدای نوروز امسال و به بهانه قرنطینه و بیکاری مردم، افرادی سودجو در مناطقی از شرق کوردستان اقدام به تخریب جنگلهای بلوط (ریه های زاگرس) کرده اند.
باتوجه به گزارش‌های انجمن «سبز چیا» مریوان: در اطراف مریوان و جنگلهای روستاهای سیف سفلا، سیف علیا، شرکه، گاگل، رشه دی، نی، وله ژیر، وشکین، گویز کویر، ریخلان، درزیان، گمارلنگ، و… توسط افرادی سودجو با تخریب و قطع گسترده درختان روبرو شده و این جنگلها در معرض نابودی کامل هستند.
لازم به ذکر است که به بهانه قرنطینه تاکنون اداره جنگلبانی و محیط زیست حکومت ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری و جریمه خاطیان و بانیان قطع درختان و تخریب این جنگلها انجام نداده اند.
از دیگر سو و طی گزارشات ارسالی: در مناطقی از بانه، سقز، سردشت و پیرانشار نیز صدای اعتراض فعالین زیست محیطی به اقدامات افرادی سودجو که به قطع درختان و تخریب طبیعت اقدام کرده‌اند، بلند شده و از مسئولین حکومتی خواسته اند تا از نابودی جنگل های کوردستان جلوگیری کنند. با این حال تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسئولین زیست محیطی حکومت صورت نگرفته است.
قابل ذکر است که نیزارهای اطراف دریاچه زریبار مریوان نیز به آتش کشیده و باعث از بین رفتن زیستگاه بسیاری از پرندگاه مهاجر و بومی و از بین رفتن جاندار بومی آن شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن دست درازی به طبیعت کوردستان از احاد جامعه شرق کوردستان می خواهد، که در حفاظت از محیط زیست و سرمایه های طبیعی کوشا بوده و تلاش نمایند همزمان با حفاظت از محیط زیست کوردستان، غارتگران و نابودگرانه طبیعت را شناسایی و برملا کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان