یک دکتر آلوده به کرونا در مریوان همچنان مشغول به کار است

KMMK:
براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان از شهر مریوان: روز جمعە ۱٥ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، مشخص شد که یکی از دکترهای بیمارستان بوعلی از ناقلان اصلی ویروس کرونا در این شهر است.
تست کرونای دکتر حسین ابتحی اهل شهر تهران، دکتر بخش عمومی این بیمارستان ٦ روز پیش مثبت اعلام شده است اما با این وجود به کار خود در بیمارستان ادامه داده و وی را قرنطینه نکرده‌اند.

لازم ذکر است که: با وجود اینکه حکومت جمهوری اسلامی در شرق کوردستان هیچ گونه طرح و خدمتگذاری بخصوصی جهت کنترل انتشار ویروس کرونا ارایه نداده است، مردم ونهادهای مردمی خود اقدامات لازم جهت مبارزه و کنترل این ویروس را شروع کرده‌اند.
در برخی موارد نیز رفتارهای از این حکومت جهت تسهیل انتشار بیماری دیده شده که ادامه به کار این دکتر باوجود مثبت بودن تست وی و قرنطینه نکردنش یکی از این رفتاهای غیر انسانی بوده و مشخص نیست که این دکتر بیماری خود را به چندین مراجعه کننده به بیمارستان انتقال داده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان