یک روزنامه نگار اهل کرماشان بازداشت شد

KMMK:
غلامرضا نوری علی روزنامه نگار اهل کرماشان و سردبیر روزنامه ( نقدحال) همزمان به همراه ادمین کانال این روزنامه به دلیل شکایت استاندار حکومت ایران در کرماشان به علت انتشار خبر ابتلای بازوند استاندار حکومت در کرماشان به ویروس کرونا با هدف « شوخی سیزده‌بدر» بازداشت شد.

براساس گزارش که: از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا نیز منتشر شده است، براساس گفته روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب ایران در استان کرماشان شرق کوردستان نوشته‌است: از این رو که این اقدام همانند تشویش اذهان عمومی برشمرده می‌شود، جرم بوده و به همین علت ظهر امروز پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی براساس درخواست دادستان حکومت در کرماشان هر دو شخص بازداشت شده‌اند.

لازم به ذکزاست که: در روزهای گذشته چندین نفر به علت انتشار آمار مبتلایان به ویروس کرونا بازداشت شده و حکومت ایران فشار زیادی را بر مردم اعمال میکند و همزمان هیچ یک از نیازهای مردم را رفع نکرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان