مهاباد؛ شلیک نگهبانان به زندانیان شورشی به کشته و زخمی شدن چند تن انجامید

KMMK:
یک شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ شمسی، پس از فرار تعدادی از زندانیان محبوس در زندان حکومت ایران در مهاباد که شامل بندهای طبقه دوم می شود، نیروهای اطلاعات و یگان ویژه خیابان زندان را اشغال کرده و با تیراندازی به سوی سایر زندانیان که قصد فرار داشتند، دو نفر را کشته و ۳ تن را زخمی کردەاند.
تا لحظه انتشار این خبر اسامی جان باختگان و زخمی شدگان مشخص نشده لست
پس از شورش و فرار شماری از زندانیان زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد، نیروهای اطلاعات و نگهبانی زندان با پرتاب گاز اشک‌آور به داخل زندان باعث شده اند که تعدادی از زندانیان دچار حالت خفگی شوند، زندانبانان و نیروهای اطلاعاتی با استفاده از گاز اشک آور و شلیک مستقیم آنها را مورد حمله قرار داده اند.
شورش و فرار زندانیان محبوس در زندان جمهوری اسلامی ایران در مهاباد در حالی است که در شهر سقز نیز با توجه به شیوع کرونا و عدم خدمات‌رسانی حکومت ایران به زندانیان، از زندان گریخته و متواری شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه اقدام پیشگیرانه‌ای برای ممانعت از سرایت ویروس کرونا به زندانها انجام نداده است، این مسئله باعث شورش زندانیان و فرار آنها از زندان شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان