آزادی چهار فعال سیاسی و احتمال آزادی یک تن دیگر در شرق کوردستان از زندان

KMMK:
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹شمسی، چهار زندانی سیاسی با مشخصات سلمان افرا، عادل پیروزی، آرمان غفوری، گوران قربانی از زندان آزاد شدند، همزمان احتمال پیمان میرزازاده فردا از زندان آزاد شود.
این چهار فعال مدنی و سیاسی توسط دادگاه انقلاب ایران به زندان محکوم و در حال سپری کردن دوره محکومیت خود در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر مربوان بودند. این افراد مشمول عفو عمومی شده و به همین دلیل از زندان آزاد شده‌اند.

سلمان افراد ۲۷ آبان‌ ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در سنه منتقل شده بود. پس از ۳ ماه بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شده بود.
دادگاه انقلاب حکومت ایران در مریوان پی را به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم کرده بود. این حکم پس از اعتراض وی به دادگاه به ۱ سال حبس کاهش یافته بود.
عادل پیروزی در آبان‌ ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از دو ماه بازجویی با سپردن وثیقه آزاد شد. این شهروند سال ۱۳۹۸ به اتهام همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران به ۶ ماه حبس محکوم شده بود.
آرمان غفوری از فعالان محیط زیست، ۲ مرداد ۱۳۹۶ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از سه ماه بازجویی با سپردن وثیقه آزد شده بود، نامبرده ۲۱ آذر ۹۸ جهت تحمل محکومیت یک ساله به زندان جمهوری اسلامی ایران مریوان منتقل شده بود. ایشان به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در دادگاه تجدید نظر این حکم به یک سال حبس کاهش یافته بود.
گوران قربانی، فعال مدنی و از اعضای انجمن سبز چیای مریوان، ۲۳ تیر توسط ستاد خبری اداره اطلاعات ایران در شهر مریوان بازداشت و سپس به اداره اطلاعات ایران در شهر سنه منتقل شد. وی پس از چند ماه بازجویی با سپردن وثیقه آزاد شده بود. در آبان‌ ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب ایران در مریوان به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد ، این حکم در دادگاه تجدید به ۵ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود.
همچنین به پیمان میرزازاده، خواننده کورد اهل روستای «گنگچین» ارومیه که ۲ اسفند ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، اطلاع داده شده است که با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی میتواند از زندان آزاد شود.
وی در اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ایران در اورمیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به محرومت دائمی از خوانندگی و دو سال حبس محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال و ۸ ماه کاهش یافته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان