شادمان بنی بشر از زندان آزاد شد


KMMK:
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹٨ شمسی، « شادمان بنی بشر » فعال مدنی شهر سنه و عضو گروه کوهنوردی « چلچمه » از زندان آزاد شد.
این فعال مدنی پنجشنبه ۲۴ بهمن سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهر سنه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت منتقل شدە بود.
این فعال مدنی در لحظه بازداشت از سوی نیروهای حکومتی مورد آزار، ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفته بود.
لازم به ذکر است طی چند هفته‌ای که نام برده در بازداشت بود، نامبرده با ضرب و شتم و بی حرمتی نهادهای امنیتی روبرو شده بود و هنوز از اتهاماتی که حکومت ایران به ایشان وارد کرده است، اطلاعی کسب نشده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حداقل ۳۰ نفر بازداشت بوده و با مرخص و آزادی موقت یا مشروط هیچ کدام از زندانیان سیاسی محکوم به حبس موافقت نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان