وضعیت وخیم پناه جویان در مرزهای ترکیه و یونان

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان در تماس و ارتباط با پناهجویانی که در مرزهای مابین ترکیه و یونان گیر افتاده‌اند، توانست به اطلاعات زیادی دست یابد که نشان میدهند که چگونه این پناهجویان قربانی سیاستهای ضد انسانی ترکیه، یونان و اتحادیه اروپا شده اند.
از یک طرف ترکیه از آنها به عنوان سلاح و تهدید علیه اروپا استفاده کرده و به زور آنها را به مرزهای یونان برده است. از طرفی دیگر یونان و دیگر کشورهای اروپایی این پناهجویان را هدف شلیک گاز اشک آور، ضرب و شتم و… قرار داده و اجازه نمیدهند وارد خاک یونان شوند.
در ترکیه آنها را از خانه های که اجاره کرده بودند، بیرون انداخته، وسایل هایشان را ضبط و یا دزدیده‌اند، بدتر از همه گروه‌هایی از ترکها در دسته های چند نفره به پناهجویان حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند.
بر اساس اطلاعاتی که جمعیت حقوق بشر کوردستان از منابع میدانی و حاضر در محل تهیه کرده است، حدود ۱۲۰۰۰ پناهجو با ملیت‌های مختلف در مرز میان دو کشور ترکیه و ایران گرفتار شده‌اند، از این تعداد به صورت تقریبی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از آنها کورد میباشند.
طی چند روز گذشته این پناهجویان بارها هدف حمله نیروهای دو طرف یعنی ترکیه و یونان قرار گرفته و طی این درگیریها ده ها نفر زخمی شده‌اند. بر اساس اظهارات یک تن از افراد حاضر در محل، یک نفر نیز جان باخته است.
وضعیت زنان و کودکان به مراتب بدتر است، شبانه روز باید گاز اشک آور تنفس کنند و با یورش نیروهای دو کشور مذکور مواجه شوند.
این پناهجویان شب و روز را در سرپناه پلاستیکی که برای خود تهیه کرده اند می‌گذرانند و با آتش خود را گرم میکنند. هیچ امکانات حتی در سطح ابتدایی در اختیار آنها گذاشته نشده و در وضعیت بسیار بغرنجی قرار دارند.
دولت ترکیه از کارت پناهجویان به عنوان اسلحه‌ای علیه اروپا استفاده کرد که بتواند بدین شیوه حمایت های سیاسی و مالی اروپا را در حملات علیه غرب کوردستان و سوریه را بدست آورد، اقدامی که به هر عنوانی محکوم است. در مقابل اروپا نیز در عوض کمک به پناهجویان، به ترکیه کمک مالی کرده و در برابر جنایت این کشور در غرب کوردستان و سوریه سکوت کرده‌اند.
پناهجویان خواستار کمک نهادها و سازمان‌های حقوق بشری شده و می‌گویند که اکنون زمان است که به یاری ما بشتابید و ما را از این وضعیت نجات دهید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان