مریوان؛ درگیری مسلحانە یک عضو اطلاعات با خانواده یکی از بازداشتیهای آبان ماه

KMMK:

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹٨ خورشیدی، یک جوان به نام «کیوان نیک پی» ۳۳ ساله فرزند رحیم اهل روستای نی با شلیک اسلحه توسط یکی از اعضا اطلاعات ایران در مریوان زخمی شد.

بر اساس گزارش یک منبع مطلع: جوان مذکور به همراه برادر خود به منزل شخصی به نام کاوه کهنه پوشی ــ سرهنگ سپاه پاسداران ــ مراجعه کرده که توسط صاحبخانه، پسر و همسر این فرد با سه اسلحه مورد تیراندازی قرار گرفته که منجر به زخمی شدن کیوان نیک پی میشود.
همچنان افزود؛ کیوان نیک پی به همراه خالد نیک پی برادر خود جهت کسب اطلاع از سرنوشت آمانج نیک پی پسر خالد که طی اعتراضات آبانماه بازداشت و تاکنون در وضعیت مبهمی به سر می برد، به جلوی منزل این سرهنگ اطلاعات سپاه پاسداران رفته بودند که توسط اعضای خانواده این کادر امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران مورد تیر اندازی قرار گرفتند.
منبع مطلع گزارش مذکور افزود؛ این خانواده با سه اسلحه تپانچه، کلاشیکف و ته پر به سوی مراجعین تیر اندازی کردند که تیر یکی از اسلحه ها به پهلوی کیوان نیک پی اصابت کرده و طی یک عمل جراحی مختصر جراحت نامبرده مداوا و تیر از بدن وی خارج شده است.
کیوان نیک پی ــ عموی آمانج نیک پی فعال مدنی بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به گفته منابع محلی کاوه کهنه پوشی باعث تمدید بازداشتش شده است. ــ توسط سه نفز از اعضای این کادر اطلاعات سپاه با اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته بود، پس از انجام عمل جراحی به منزل منتقل شد و حال عمومی وی مساعد اعلام شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان