پریسا سیفی به شکل موقت و با تودیع وثیقه آزاد شد

KMMK:
پریسا سیفی، شهروند اهل کامیاران که توسط ماموران اطلاعات سپاه پیشتر در منزل خود در سنندج بازداشت شده بود، با تامین وثیقه از کانون اصلاح و تربیت (زندان زنان) سنندج آزاد شد.
یکشنبە ۴ اسفند ۱۳۹۸ شمسی ، پریسا سیفی که حدود چهار ماه در بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بود، به طور موقت با تامین وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی از زندان زنان (کانون اصلاح و تربیت) آزاد شده است.

پریسا سیفی در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۸شمسی توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان حکومت ایران در شهر سنه منتقل شد و طی حدود چهار ماه گذشته تحت فشار بازجویی و اخذ اعترافات اجباری قرار داشت. نامبرده به منظور توقف شکنجه های وارده مدت ده روز اعتصاب غذا کرده بود.
بهمن ۱۳۹۸ پرونده این فعال فرهنگی و هنری به دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه ارجاع داده شد و ولی با آزادی موقت نامبرده موافقت نمیشد. پریسا سیفی طی مدت بازداشت یکبار موفق به ملاقات با خانواده خود شده بود.
پریسا سیفی از شهروندان کامیارانی ساکن شهر سنه و از فعالان مدنی و هنری این شهر می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان