شلیک مستقیم نیروهای نظامی بە زخمی شدن یک کولبر انجامید


KMMK:
شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شمسی، یک کولبر سردشتی با نام عبدالواحد کریم پور در نتیجە شلیک  نیروهای نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران  زخمی شد.
بر اساس گزارش دریافتی، نیروهای مرزبانی ایران در  نوار مرزی سردشت به روی دسته‌ای از کولبران آتش گشودە  که در نتیجه آن عبدالواحد کریم‌پور ۲۴ ساله فرزند محمدامین به شدت مجروح شده است.
نامبردە با تلاش کولبران و اهالی منطقە بە  بیمارستان سردشت منتقل شدە و در حال حاضر جهت مداوا و درمان بستری شدە است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۸ کولبر زخمی شده اند، با احتساب این کولبر سردشتی، تعداد کولبران زخمی شده به ۲۹ نفر رسیده است.
کشتار و زخمی کردن کولبران در شرق کوردستان توسط نیروهای نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مصداق عینی قتل عمد و نقص فاحش حقوق بشر می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان