مجروح شدن یک نفر در مرز ایلام براثر انفجار مین

KMMK:
روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، بر اثر انفجار مین به جامانده از جنگ ایران و عراق در مرزهای ایلام در مرز هلاله یک نفر به شدت مجروح شد.

براساس گزارش رسیده: یک نفر بانام ” اشرف چراغی” ۲۷ ساله در حین چوپانی در این منطقه براثر انفجار مین از ناحیه دست دچار قطع عضو شده و به شدت مجروح شده‌است.

لازم به یادآوریست که: جنگ میان ایران و عراق سالیان زیادیست که به پایان رسیده اما مواد منفجره به جا مانده از جنگ همچون مواد انفجاری عمل نکرده و مین و… پس از پایان جنگ تاکنون قربانی میگیرند و جمهوری اسلامی ایران حتی برای محافظت از مرزهای ساختگی خود از این مواد منفجره و مینها استفاده میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان