نوعروس سردشتی به زندگی خود پایان داد

KMMK:

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹٨ شمسی، نوعروسی به نام ” سیران احمد زاده ” اهل ساوان از توابع سردشت در شرق کوردستان با حلق آویز کردن، به زندگی خود پایان داد.

سیران احمد زاده، همسر کارزان ( محمد ) عثمانی و فرزند خضر احمد زاده میباشد، نامبردن حامله بوده است. علت اقدام به خودکشی وی اختلاف خانوادگی گزارش شده است.
بیکاری، قوانین ضد زن موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقر، سیاست گذاری ناکارآمد دولت و… از عوامل متلاشی شدن بنیان خانواده در شرق کوردستان می باشند که سالانه زنان و دختران زیادی در این بخش کوردستان را به سوی مرگ سوق می دهد.
طبق آمارهای مرکزی KMMK؛ از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۴ مرد و یک زن در شرق کوردستان خودکشی کرده که با احتساب این مورد تعدا زنان به۲ نفر رسیده و مجموعا ۶ مورد خودکشی در این قسمت از کوردستان تا بدین تاریخ گزارش شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان