همایون عباسی به شکل موقت آزاد ش/ در طول مدت بازداشت زیر فشار و شکنجه بوده‌است

KMMK:

همایون عباسی روزنامه‌نگار کورد ساکن تهران که  ۲۵ آذرماه سال جاری از سوی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در طول مدت بازداشت در سلول انفرادی و تحت فشار و شکنجه بوده‌است.

همایون عباسی که در چند روز اخیر با تودیع وثیقه آزاد شد، تا زمان آزادی در سلول انفرادی بسر برده و برای اعتراف به اتهامات انتسابی از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحت فشار و زیر شنکجه بوده‌است.

لازم به یادآوریست که، همایون عباسی اهل شاه‌آباد (اسلام آباد غرب) و مدیر مسئول ماهنامه ژیلوان‌ ست که مدت ۵ سال است در ایران و شرق کوردستان به زبان کوردی و فارسی منتشر میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان