بازداشت یک فعال دیگر کورد

یک فعال دیگر کورد بازداشت شد

شیدا رحیمی فعال محیط زيست،از اعضاى مادران صلح در شرق كوردستان بازداشت شد

طبق گزارشهای رسیدە بە پایگاه خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان: بەمدت دو روز است کە “شیدا رحیمی”فعال محیط زيست واز مادران صلح توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران بازداشت شده است كه علت بازداشت نامبرده به شركت در فعاليت جشن نوروز امسال بر می گردد

خبرها حاکی از آن است كه حدود بيست نفر از نيروهاى امنيتى به منزل و مغازه نامبرده حمله كرده و ايشان را بازداشت كرده اند و همراه خود برده اند
شايان ذكر است كه مراسم نوروز امسال در شرق کوردستان با شور وشوق کوردستانی خاصى برگزارشد کە عدەی زیادی از جوانان و زنان ومردان کورد در آن شركت نمودند
به محض اتمام مراسم ياد شده عده ى زيادى از شهروندان كوردشركت كننده در مراسم توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند.
شيدا رحيمى از فعالين محيط زيست است كه يكى از مادران صلح نيز مى باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان