خودکشی سە نفر در طول یک هفته

KMMK:

در طول یک هفته در شرق کوردستان سه نفر شمال یک دختر نوجوان و دو پسر جوان با اقدام به خودکشی بە زندگی خود پایان دادند.
براساس گزارش؛ روز شنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹٨ شمسی، یک جوان سردشتی به نام “محمد قادری” به دلیل مشکلات خانوادگی با حلق آویز کردن خود به زندگیش پایان داد.
از سوی دیگر روز دوشنبه ۲۳ دیماه یک جوان دیگر بە نام “خالد مرادی” اهل روستای خمسان از توابع کامیران به دلایل نامعلوم به زندگی خود پایان داد.
در همین رابطه در روز پنج شنبه ۲۶ دیماه دختر نوجوانی به نام “افروز مینایی” ۱۵ سال و اهل بوکان به دلایل نامشخصی با حلق آویز کردن خودکشی کرد.
لازم به ذکر است: فقر، بیکاری، تبعیض، سیاستهای تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران، نبود بسترهای مناسب شغلی و… امید به زندگی را در جامعه ایران به طور کل و بلاخص شرق کوردستان از بین برده و جوانان را به سوی اقدام به خودکشی سوق داده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان