مریوان؛ سقوط از ارتفاعات ته‎ته زخمی شدن یک کولبر را در پی داشت

KMMK:

روز پنج شنبه ۲۶ دی ماه سال ۹۸ خورشیدی، یک کولبر جوان اهل روستای بالک از توابع شهر کانی دینارِ مریوان به نام «جمال بالکی» به سختی زخمی شد.

براساس گزارش: نامبرده هنگام کولبری از ارتفاعات ته‎ته در هورامان سقوط و به‌شدت زخمی شدە است. این کولبر توسط مردم منطقه و کولبران حاضر در مکان اتفاق به مراکز درمانی شهر مریوان منتقل شد.

براساس آمارهای KMMK از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون و با احتساب این کولبر، ۷ تن از کاسب‌کاران و کولبران زخمی و یک‌تن کشته‌شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان