تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران به زخمی شدن یک کولبر در پیرانشار انجامید

KMMK:
چهارشنبه ۱۸ دی۱۳۹۸ شمسی، نیروهای مرزبانی حکومت ایران در نوار مرزی پیرانشار  یک کولبر جوان بنام امید حیدری  از اهالی نقده را هدف شلیک مستقیم قرار داده و وی را از ناحیه پا مجروح کرده‌اند.
زخمی شدن این کولبر در پیرانشار همزمان با مجروح شدن چند کولبر دیگر در سردست، ماکو و چالدران است.
زخمی شدن این کولبران با شلیک مستقیم نیروهای نظامی، نشان از تداوم سیاست کشتار حکومت ایران در قبال کولبران است.
قابل ذکر است که سیاستهای تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران موجب عدم توسعه یافتگی و رشد کوردستان شده و مردم در اثر فشار بیکاری و نداشتن منبع درآمد، مجبور شده اند به فعالیتهای خطرناکی نظیر کولبری روی آورند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان