زخمی شدن دو کولبر در سردشت و چالدران

KMMK:

روز پنج شنبه ۱۹ دیماه ۱۳۹٨ طی دو حمله نیروهای مرزی حکومت جمهوری اسلامی ایران در نواحی مرزی سردشت و چالدران دو کولبر به اسامی ” شوان عبداللهی و محمد مراز ” زخمی شدند.
شوان عبداللهی در منطقه مرزی سردشت در کمین نیروهای مرزی حکومت اسلامی ایران گرفتار شده و بر اثر شلیک مستقیم زخمی شده است.
در همین رابطه محمد مراز در نزدیکی روستای مادلو در مرز چالدران با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران زخمی شده است.
طبق اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ محمد مراز از ناحیه ران و پشت به شدت مجروح شده و جهت مداوا به بیمارستانی در شمال کوردستان منتقل شده است.
بر اساس آمار مرکزی KMMK از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون ۳ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران زخمی شده اند که با احتساب این دو مورد تعداد کولبران زخمی به ۵ نفر می رسد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان