خوی/ زخمی شدن دو کولبر دیگر

KMMK:

شنبه ۱۴ دیماه ۱۳۹٨ شمسی، دسته‌ای از کولبران در ارتفاعات نزدیک به روستای بلجوک از بخش قوتور از توابع شهر خوی در کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی افتادند، بر اثر شلیک مستقیم این نیروها دو کولبر بە نامهای بهنام علیزاده و علی یوسفی بە شدت زخمی شدند.
لازم بە ذکرست که، این دو کولبر از سوی مردم به مراکز درمانی انتقال یافتند.

براساس داده‌های آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون دو کولبر زخمی شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان