سرپل ذهاو/ احضار مجدد یک شهروند بعد از آزادی موقت

KMMK:

یک شهروند اهل روستای قلاواری از توابع سرپل ذهاو (سرپل ذهاب) بانام «آراس کرمی فرزند مراد» پس از آزادی موقت، از سوی اداره اطلاعات به وی اعلام‌شده است: «هر هفته باید خود را به این اداره معرفی نماید.»

آراس کرمی پس از اعتراضات آبان ماه به دلیل تحت تعقیب بودن و جهت خروج از ایران، به ترکیه سفرکرده بود. وی سپس از سوی ترکیه بازداشت و به ایران دیپورت می‌شود.

این شهروند یک‌بار دیگر هنگام خروج از ایران، توسط نیروهای امنیتی حکومت در شهر ماکو بازداشت و بعد از شکنجه و ضرب و شتم به زندان دیزل آباد در کرماشان منتقل می‌شود. وی پس از ۱۵ روز بازداشت روز دوشنبه ۹ دی‌ماه ۹۸, با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد می‌شود.

پس از آزادی به صورت موقت؛ اداره اطلاعات با احضار مرتب نامبرده به این نهاد امنیتی، نامبرده را ملزم کرده است که هر هفته بایستی خودش را به این اداره معرفی کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان