حکومت‌نظامی اعلام‌نشده در شرق کوردستان

KMMK:

پنج‌شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ شمسی، اغلب شهرهای شرق کوردستان شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی ‌و سرکوبگر حکومت ایران بودند، حکومت ایران عملاً حکومت‌نظامی را بر شهرها تحمیل کرده‌اند و با ایجاد رعب و‌ وحشت ‏در تلاش هستند مانع از اعتراضات عمومی مردم به نسبت کلیت این نظام هستند.

 شهرهای کرماشان، سنه، مریوان، سقز و جوانرو شهرهایی هستند که تمامی خیابان‌ها و میدان‌ها شهر توسط نیروهای نظامی اشغال‌شده و مانع از حضور و تجمع مردم در آن‌ها شده‌اند.

در شهر سنه تقریباً همه میادین و تقاطع‌های مرکز اعم از میدان اقبال، دور میدان، ششم بهمن، خیابان وکیل و… با حضور سنگین نیروهای ضد شورش مسلح، ماشین‌های آب‌پاش و تویوتاها میلیتاریزه شده است.

طبق گزارش دریافتی از شهر کرماشان، حتی نیروهای سپاه پاسداران نیز در سطح شهر پراکنده‌شده‌اند.

در شهرهای مریوان و جوانرو، نیروهای سپاه، نیروی نظامی و لباس شخصی در سطح شهر پراکنده و معابر اصلی را اشغال کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان