احضار و بازخواست یک فعال مدنی به دادگاه جمهوری اسلامی ایران در سنه

KMMK:

دوشنبە ۲۵ اذر ۱۳۹۸ شمسی، سامان ملکی فعال مدنی اهل سنه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنه احضار شده است.

ایشان  پیش تر به اتهام  دفاع و پشتیبانی از مردم روژاوا  بازداشت و بعدا با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

شایان ذکر است که هرگونه تحصن و اعتراض در نظام جمهوری اسلامی ایران و یا دفاع از اقلیت خاصی جرم اعظم محسوب شده  که برای آن احکام سنگین و بدون دادگاهی در نظر گرفته شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان