وثیقه سنگین پیش شرط آزادی موقت یک شهروند

KMMK:

دادگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به دستور دستگاه قضای ایران در قبال آزادی “حیدر ساعدی” درخواست وثیقه ای سنگین کرد.
بر اساس گزارش؛ خانواده حیدر ساعدی تاکنون موفق به تامین وثیقه تعیین شده توسط دستگاه قضایی ایران نشده اند، به همین علت نامبرده همچنان در زندان به سر می برد.

حیدر ساعدی اهل روستای “گاو دره” از توابع دهستان سراب قامیش سنه می باشد که در خرداد ماه گذشته به اتهام همکاری بایکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنه بازداشت شده بود.
لازم به ذکر است؛ نامبرده دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور سنه می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان