سمینار تلاش جهت همصدایی و همگرایی سازمانهای شرق کوردستان در فرانکفورت برگزار شد

KMMK:

روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹٨ شمسی برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی، جمعیت حقوق بشر کوردستان سمیناری را با عنوان هم صدایی و همگرایی سازمانهای شرق کوردستان در شهر فرانکفورت آلمان برگزار کرد.

همانگونه که پیشتر به اطلاع عموم رسیده بود، هدف از برگزاری سمینار با همفکری و اخذ نظر و دیدگاه حاضرین در سمینار، با همکاری ملت کورد ایجاد بستری در جهت هموار کردن و عبور از موانع ایجاد همکاری، چاره یابی و راهکاری در این خصوص بود.

سمینار از ساعت ۱۰ صبح شروع وتا ساعت ۱۵ ادامه داشت. در ابتدای سمینار ” جهانگیر عبداللهی ” رئیس مشترک کنگره ٨ سازمان، گزارش دوسالانه جمعیت حقوق بشر کوردستان را برای حضار خواند.
بخش نخستین گزارش در مورد وضعیت کنونی شرق کوردستان بود که چگونه توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران به سوی نابودی سوق داده می شود.
در قسمت بعدی گزارش نقض حقوق بشر در بخش های اعدام، زندان و بازداشت، زنان، کشته شدگان در زندان، کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و… به صورت کلی آمار نقض حقوق بشر در سال گذشته برای حضار خوانده و با سال گذشته مقایسه شد.
بعد از خواندن راپورت سالیانه، حاضرین در سمینار در مورد گزارش نظر های خود را بیان کرده و دیدگاه ها و نظریات حضار از سوی برگزار کننده گان دریافت شد.
در بخش دیگری از سمینار،  “سعید سنندجی” ورکشاپی را برای شرکت کنندگان در خصوص هدف سمینار اجرا کرد که  در قسمتی از ورکشاپ حاضرین مشکلات و موانع موجود در سر راه سازمانهای حقوق بشری را ذکر کرده و در قسمت بعدی راهکار چگونگی و چاره یابی غلبه بر مشکلات را ابراز نمودند.
هدف غایی از برگزاری ورکشاپ این بود؛ نظر شرکت کنندگان در مورد چگونگی نزدیک کردن سازمانهای حقوق بشری کوردستان و مشکلات و موانع راه این هدف بیان شده، همزمان راهکاری مشترک جهت مانع زدایی و هم سویی و همنوایی بیشتر بین این ارگانها یافته و پروژه ای کارا تقدیم شود.
مجموع مشکلات و موانع، همچنین راه کارهای بیان شده از سوی شرکت کنندگاه به این صورت بود:
موانع و مشکلات؛

۱- محیط زیست کوردستان در خطر نابودی است و  حکومت جمهوری اسلامی ایران هدف نابودی کامل آن  را دارد.
۲- احزاب به امور حقوق بشری ورود کرده اند، کاری که مربوط به سازمانهای حقوق بشری است.
۳- مساله مالی مشکل و مانع بزرگی بر سر راه فعالیت سازمانهای حقوق بشری است.
۴- سازمانهای حقوق بشری مستقل نبوده و به احزاب و جناح های سیاسی وابسته هستند.
۵- در چهار چوبی تنگ که تنها خود در آن جای می گیرند فعالیت دارند.
۶- مشکلات احزاب و عدم هماهنگی و نبود اتحاد فی مابین آنها تاثیر منفی بر فعالیت سازمانهای حقوق بشری داشته است.
۷- فقدان فعالیت و آکسیون مشترک بین سازمانها
۸- کم کاری در خصوص ارسال گزارشهای حقوق بشری مربوط به شرق کوردستان به سازمان ها و نهاد های اروپایی و جهانی.

راهکار و چاره یابی:

۱- پیوسته لازم می باشد سازمانها و نهاد های حقوق بشری خود را به روز کرده و به افراد جدید اجازه ورود داده و به آنها مسئولیت واگزار کنند.
۲- به شکل مداوم جذب عضو کنند
۳- ارتباط جدی و ایجاد پلی با سازمان و نهادهای جهانی حقوق بشری.
۴- شناسایی افراد شایسته و به کارگیری آنها در جای شایسته را در بطن کار خود قرار دهند
۵- در مورد حقوق جنسیتی فعالیتی گسترده و شایسته انجام شود
۶- بخشی مخصوص امور زنان ایجاد شود
۷- اهمیت وجود ریاست مشترک در جهت ایجاد بستری برای یکسانی فعالیت زن و مرد
۸- در خصوص مساله زنان، هم زنان و هم جامعه نیازمند  آموزش هستند
۹- به برونرفت از چهاچوب احزاب اهمیت ویژه بدهند
۱۰- اعضای نهادهای حقوق بشری از عضویت در احزاب دوری کنند
۱۱- ایجاد پیوند و ارتباط با سازمانهای جهانی و شناخت آنها همچنین استفاده از ظرفیتهای همکاری فی مابین
۱۲- جمع آوری کمکهای مالی علی الخصوص از طرف سازمانهای جهانی
۱۳- در باب نقض های حقوق بشری نیازمند خوانشی جدی و جدید بوده و نگرشی سیستماتیک در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است
۱٤- کل جغرافیای شرق کودستان هدف فعالیت قرار گرفته و سعی شود مناطق لورستان و شمال خراسان و همچنین خرم آباد و دیگر مناطق کورد نشین شرق کوردستان کامل پوشش داده شود.
۱٥- تلاش در جهت کسب آمارهای درست و واقعی
۱۶- یافتن کسانی در داخل کوردستان جهت ایجاد ارتباطی بهتر با خلقمان در داخل شرق کوردستان
۱۷- ایجاد یک دیپلوماسی قدرتمند جهت ارتباط با نهاد های جهانی
۱۸- تقسیم کار و ایجاد کمیته های همکاری بین نهادهای حقوق بشری
۱۹- ایجاد پیوندی بین سازمانها و ملت کورد
۲۰-   آموزش در جهت آشنا کردن مردم به حقوق خود
۲۱-  در نظر گرفتن مساله زنان کولبر و تحقیق در این مورد
۲۲- از تجربیات ملت مان در غرب و شمال کوردستان بلاخص در مورد مساله زن استفاده شود
۲۳- یافتن راه چاره ای در جهت مشارکت مردم در فعالیتهای حقوق بشری
۲۴- کمک گرفتن از فعالین و مردم کورد در اروپا
۲۵- ایجاد ارتباطی مفید با مردم و تلاش در جهت همکاری و شرکت دادن آنها در فعالیتها
۲۶- ایجاد یک قالب مشخص برای تهیه گزارش و آمار
۲۷- بخش ها و مراکز به شیوه تخصصی اداره شود
۲۸- در موارد محیط زیست و میزان نابودی و آلودگی آن فعالیت شود
۲۹- تهیه انواع دکومنت و برنامه و پروژه های تصویری و فروش آن به رسانه ها
۳۰- برگزاری نشست و سمینار ها و برون رفت از فضای مجازی

سپس با بیان دیدگاه ها و تبادل نظر شرکت کنندگان مقرر شد کمیته ای متشکل از فعالین حوزه های مختلف شرکت کننده تشکیل شده و در جهت هم صدایی و همگرایی سازمانهای حقوق بشری شرق کوردستان به صورت عملی شروع به فعالیت کنند.

در بخش آخر، پایان نامه سمینار خوانده شد و جمعیت حقوق بشر کوردستان متعهد شد که پیشنهادات و نظرات شرکت کنندگان را در دستور کار خود قرار داده و سعی در بر طرف کردن نواقص و ایرادات بیان شده از سوی حضار کرده و پیشنهادات ارایه شده را در برنامه‌های ف خود بگنجاند.

قابل ذکر است که خانم افسانه روحنده و آقایان قادر شیری و حمید ابراهیم زاده مجریان و اداره‌کننده سمینار بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان