سنه‌/ بازداشت یك شهروند

KMMK:
هفته گذشته یک شهروند اهل سنه با نام « ساعد بنفشی» پس احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات از سوی مامورین این اداره بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده ‌است.

براساس گزارش: باوجود پیگیری خانواده نامبرده تاکنون هیچ گونه اطلاعی کسب نکرده‌اند اما به احتمال زیاد چون در روزهای اعتراض مردم به گرانی بازداشت شده بازداشت وی با اعتراضات بی رابطه نیست.

نامبرده تاکنون در چندین مورد دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به حبس محکوم شده‌ است، در سال ۱۳۷۴ شمسی نامبرده بازداشت و به ۳ سال و ۸ ماه محکوم شده بود.
قابل ذکراست، پدر نامبرده حالت بنفشی از معترضین به حکومت ایران بوده که ۲۹ سال پیش اعدام شده.

براساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از اوایل سال جاری میلادی تاکنون در شرق کوردستان ۳۲۲ نفر بازداشت شده که این آمار جدای از افراد بازداشت شده در روزهای گذشته است که تاکنون اسامی افراد بازداشت شده منتشر نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان