بازداشت شهروندان شرق کوردستان ادامە دارد/ تاکنون صدها تن بازداشت شدەاند

KMMK:
بعد از سرکوب اعتراضات مردمی شرق کوردستان و ایران، نیروهای حکومت ایران اقدام بە بازداشت تعداد بیشماری از مردم کرده‌اند. تاکنون صدها تن در شرق کوردستان ربودە و دستگیر شدەاند.
درشهر سقز دو شهروند بە نامهای شیرکوە کریمی و فریاد شاە محمدی توسط نیروهای اطلاعات دستگیر شدەاند، از بازداشت شدگان این شهر تاکنون اسم این دو نفر تایید شدە است. شایان ذکر است تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت دستگیر شدگان در دست نیست.
یکی دیگر از شهروندان کە هویت ایشان شناسایی شده سعید قادری اهل بانە است کە در جوانرود دستگیر شدە است و تاکنون هیچ اطلاعی از او در دسترس نیست.
امید یوسفی، فردین بەدخش، سینا جاست، هادی راستی و شاهو منوچهری در مریوان و روستای نی از توابع مریوان توسط اطلاعات دستگیر شدەاند.
شایان ذکر است طی چند روز اخیر صدها تن در شرق کوردستان دستگیر شدەاند کە تاکنون از هویت آنها اطلاعی در دسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان