بازداشت ۳ شهروند در شهرهای بانه و شنو

KMMK:
سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳ شهروند اهل شهرهای بانه و شنو از سوی نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهرها بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شده‌اند.

بر اساس گزارش: در شهر بانه ۲ شهروند با نامهای« کاوه رسولی» و« هادی محمودی» و در شهر شنو یک شهروند با نام « عبدالرحمان کوردی» از سوی نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهرها بازداشت شده‌اند.

قابل ذکر است که: باوجود پیگیری خانواده افراد بازداشت شده در خصوص کسب اطلاع از سرنوشت و وضعیت سلامت این افراد، تاکنون موفق به کسب هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت این سه شهروند بازداشت شده نشده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان