وارد شدن فاضلاب ۵۳ روستا به آب آشامیدنی شهر سنه

KMMK:

طبق گفته های معاون بهداشت دانشگاه علمی پزشکی کوردستان ” فرزام بیدار پور” در سال های گذشته تا این لحظه فاضلاب ۵۳ روستا و مزارع اطراف به داخل آب آشامیدنی شهر سنه ریخته شده است که باعث تغییر بو و طعم آب شده است.
طبق گفته ها ی آقای فرزام بیدار پور، بیشترین نرخ مسمومیت روستا های شهر سنه نیز به این علت بوده است ، همچنین کمبود کلر و شکستن لوله ها و عدم ترمیمشان از دیگر عوامل مسمومیت همشهریان و ساکنین این منطقه بوده است.

شایان ذکر است که ریختن فاضلاب ۵۳ روستا یک مبحث غیر قابل انکار بوده که در این میان چندین روستا با نام های حسین آباد ، چرنو و ساروقامیش به صورت گسترده و مستقیم فاضلاب ها به داخل آب آشامیدنی این چند روستا ریخته شده است.

آب آشامیدنی ناسالم و بیماری زا علاوه بر شهرستان سنه در چندین شهر و روستای شرق کوردستان نیز دیده می شود که این خود یک معضل جدی برای سلامت شهروندان است که در این باره اگر چه چندین بار به مسئولین گوشزد شده است اما تابحال کار مهمی در این باره انجام نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان