اورمیه/ مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

KMMK:

روز پنج‌شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۸، در نبود ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر ساختمانی در اورمیه براثر سقوط از ساختمان در حال ساخت جان خود را از دست داد.

طبق نظرسنجی‌های جهانی، کشور ایران درزمینهٔ رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایین و خطرناکی است که این خود باعث مرگ‌ومیر و نقص عضو کارگران در جغرافیای سیاسی ایران شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان