اعدام یک زندانی اهل مریوان

KMMK:

پنج‌شنبه ۱٨ی مهرماه ۱۳۹٨ خورشیدی، عالم کریمی زندانی اهل مریوان در زندان مرکزی حکومت ایران در سنه «سنندج» اعدام شد.

بر اساس این خبر، نامبرده چند روز قبل از اجرای حکم را در سلول انفرادی سپری کرده است.

لازم به ذکر است که: عالم کریمی مدت ۱۰ سال را به اتهام قتل خواهرزاده خود در زندان بسر برده و بعد از صدور حکم از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در شهر سنه به اعدام محکوم و روز پنج‌شنبه حکم صادره اجرا و نامبرده توسط حکومت ایران اعدام شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان