عدم ایمنی محیط کار بازهم قربانی گرفت

KMMK:

روز پنج‌شنبه۱٨ مهر ماە ۱۳۹٨ یک کارگر ساختمانی در شهر سقز در حین کار دچار حادثه شد و متأسفانه جان سپرد.

بر اساس گزارش: در یکی از آپارتمان‌های در حال ساخت در شهر سقز نزدیک میدانی موسوم بە شهدا شهروندی ۴۰ ساله با هویت (ع -ن) کە مشغول کار بودە در حین انجام کار با سنگ فریز از ناحیه سینه مجروح شد و به دلیل شدت جراحات وارده، حین انتقال از مکان حادثه به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان