خطر اعدام یک زندانی در سنه

KMMK:

قرار است امروز ۱۶ مهرماه ۱۳۹٨ خورشیدی، حکم اعدام علم کریمی در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر سنه به اجرا دراید.

با استناد به خبری که آژانس خبری کوردپا آن را تٲیید کرده‌است، اتهام وارده به این زندانی قتل عمد بوده و به قصاص محکوم شده است. نامبرده به مدت ۹ سال است که در زندان بسر میبرد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون ۴ زن (به اتهام قتل عمد) و همچنین ۳۳ مرد( به اتهام قتل عمد و خرید و فروش مواد مخدر) در مجموع ۳۷ نفر اعدام شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان