اورمیه/ خودکشی یک زندانی در زندان جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

روز پنج شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹٨ فردی به نام ” وحیدکربلایی” در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه دست به خودکشی زد و جان خود را ازدست داد.

بر اساس گزارش: وحید کربلایی به دلیل اعتراض به عدم انتقال به بندی دیگر اقدام به خودکشی کرده است.
گفتنی است: نامبرده ٨ روز پیش در خصوص پرونده ای در ارتباط با مواد مخدر بازداشت و به این زندان حکومتی منتقل شده بود.
طبق گفته شاهدان: در بند ۱۰ مربوط به جرائم مواد مخدر سه برابر ظرفیت، زندانی وجود دارد و وحید کربلایی خواستار انتقال از این بند به بندی دیگر شده بود که با مخالفت مسئولین زندان روبه رو شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان