خود کشی دو نفر در كامیران (کامیاران )

KMMK.
روز جمعه ٢٩ شهریور ماه ١٣٩٨ خورشیدی، یك شهروند با نام یدالله قبادی اهل کامیران،۶۰ ساله به دلیل مشکلات خانوادگی از روی پشت بام منزلش، خود را به پایین پرت کرده که مرگ وی را درپی داشته است.
بازهم در كامیران روز ٣٠ شهریور یك جوان ٣٠ ساله با نام فرزاد ویسی به‌ علت نامشخصی خودكشی كرده و جانش را ازدست داده است.

بر اساس آمار KMMK در ٩ ماه گذشته ٣٣ مرد و ٣١ زن ساكن شرق كوردستان خودكشی كرده كه بیشتر این افراد به علت مشكلات اجتماعی و اقتصادی اقدام به خودکشی کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN