زهرا محمدى در غیاب وکیل دادگاهی شد

KMMK:
روز چهارشنبه ٢٧ شهريور ماه ١٣٩٨شمسى ، زهرا محمدى عضو بازداشت شده انجمن فرهنگى – اجتماعى نوژين بدون حضور وكيل در دادگاه انقلاب حكومت ايران در شهر سنه دادگاهى شد.

به نقل از گزارش نامبرده از چهار ماه پيش در بازداشتگاه اطلاعات حكومت ايران در شهر سنه بسر مى برد و محاكمه ى وى بدون حضور وكيلش مهرداد عليخانى برگزار شده است.

به نقل از انجمن فرهنگى – اجتماعى نوژين ، زهرا محمدى در حالى براى اعترافات اجبارى تحت فشار هست كه وى هيچ وابستگى به جريان و احزاب سياسى ندارد و تنها به جرم آموزش زبان كوردى به كودكان بازداشت شده است. و خانواده نامبرده نيز از سرنوشت و اتهامات وارده به زهرا هيچ اطلاعى ندارند.

جمعیت حقوق بشر كوردستان