مقامات حکومت ایران: وجود ۵۱ محله حاشیه نشین در استان سنە

KMMK:
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ خورشیدی، فرانک قدسی مدیرکل امور اجتماعی استانداری جمهوری اسلامی در استان سنە گفت: در حال حاضر ۵۱ محله حاشین‌نشین در این استان وجود دارد که ۲۴۰ هزار و ۹۱۵ نفر از جمعیت استان ساکن این محلات هستند.

همچنین وی اعلام کرده است که:براساس آمارهای موجود از این تعداد محله حاشین‌نشین ۱۷ مورد در مرکز استان است که ۱۶۸ هزار و ۳۳۶ نفر در این مناطق سکونت دارند.

وی افزود: همچنین درشهرستان های بانه ۱۳ محله، سقز ۷ محله، مریوان ۵ محله، بیجار ۵ محله، قروه ۱ محله، دیواندره ۲ محله و کامیاران ۱ محله حاشیه شناسایی شده است که در مجموع ۲۴۰ هزار و ۹۱۵ نفر از جمعیت استان در این مناطق زندگی می کنند و اگراطلاعات بروز شده وطبق برخی آیتم‌ها استانداردسازی شود، بسیاری از نقاط دیگر حاشیه به شمار رفته و به این آمار اضافه می‌شوند.

قدسی یادآور شد؛ از نظر مشاغل اقتصادی نیز برخی شغل‌ها در این مناطق بوجود آمده که نمی‌توان هیچ تعریف اقتصادی برای آن داشت و آن را جزو شغل به حساب آورد و این مسائل به مرکز شهرها نیز سرایت کرده است.
وی اظهار داشت: از نظر اجتماعی نیزهیچ زیرساختی برای مناطق حاشیه تعریف نشده است و حتی از نظر فرهنگی با مشکلاتی مواجه بوده و همین امر منجر به هجوم آنان به داخل شهر شده و منجر به تراکم جمعیت می‌شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری جمهوری اسلامی در استان سنە اضافه کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی موجود در مناطق حاشیه شهر، کل استان را در بر گرفته و موجب شده است، بسیاری از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و حتی اعتبارات به سمت کاهش مشکلات این مناطق سوق داده شود در حالیکه اگر این مسائل نبود بر روی مسائل اصلی همانند زیرساخت ها بیشتر کار می‌شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان